Kontakt

 • Hotelová akadémia Brezno
  Malinovského 1, 977 01 Brezno
 • 048/ 6112641

Otvor

Utorok 18. 12. 2018

Novinky

 • Dňa 06. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil prvý ročník medzitriedneho mikulášskeho mini futbalu, ktorý organizačne zabezpečila Grande, JA Firma.

  Počas turnaja vládla mikulášska nálada a športová atmosféra.

  Prvé miesto získala trieda III.C

  Na druhom mieste sa umiestnila trieda V.B a tretie miesto patrí triede III.B

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové stretnutie.

 • Študenti Hotelovej a Obchodnej akadémie majú za sebou každoročné školské kolo olympiády
  v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci nižších aj vyšších ročníkov a predviedli svoje jazykové
  znalosti, vedomosti či schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku. V kategórii 2A sa zúčastnilo
  sedem žiakov z Hotelovej akadémie a rovnaký počet žiakov aj z Obchodnej akadémie. Z Hotelovej
  akadémie zvíťazila Zuzana Kučeráková z 2.A triedy, z Obchodnej akadémie Pavol Tondra z 2.D triedy.
  V kategórii 2B sa zapojilo do školského kola z Hotelovej akadémie päť študentov, z Obchodnej
  akadémie štyria. Z Hotelovej akadémie obsadil prvé miesto Samuel Ternuščák z 5.B triedy
  a z Obchodnej akadémie Michaela Hubertová z 3.C triedy. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme
  a víťazom držíme palce na okresnom kole.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Brezno
  Malinovského 1, 977 01 Brezno
 • 048/ 6112641

Fotogaléria